Współfinansowanie przez UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa W-M na lata 2014-2020
ZS- aktualności sportowe. swasiuk,sborysewicz.

news 4

Wycieczka Kanałem Elbląskim

30.05.2019

30 maja 2019 r. po zakończeniu rejsu Kanałem Elbląskim z miejscowości Buczyniec pojechaliśmy do Węziny. Z Węziny pieszo wzdłuż rzeki Wąskiej dotarliśmy w jak najbliższe okolice jeziora Druzno. Jezioro Druzno jest jeziorem reliktowym, które pozostało po Zalewie Wiślanym, jest przybrzeżne i kryptodepresyjne. Jezioro położone jest w poziomie morza, co oznacza że lustro wody znajduje się powyżej otaczających je pól i łąk, dlatego brzegi jeziora otoczone są wałami przeciwpowodziowymi. Jezioro jest bardzo trudno dostępne, do wody nie ma praktycznie dojścia. Brzegi są silnie zarośnięte, występują tu olsy i łozy, rośnie bujna roślinność szuwarowa. Jezioro stanowi atrakcję krajoznawczą dla turystów i przyrodników, a także wędkarzy. Leży w bezpośrednim sąsiedztwie Elbląga, w odległości około 3 km na południowy wschód od zabudowań miasta. Atrakcyjność krajoznawcza wynika między innymi z faktu, że powierzchnia jeziora waha się w zależności do kierunku wiatru, a jego maksymalna głębokość wynosi 3m. Teren jeziora stanowi faunistyczny rezerwat przyrody, powołany ze względów naukowych jak i dydaktycznych. Występuje tu około 700 gatunków roślin naczyniowych i liczni przedstawiciele fauny w tym liczne ptaki. Najważniejszym celem ochrony jest zachowanie miejsc lęgowych ptactwa wodnego i błotnego. Do najznamienitszych gatunków występujących w rezerwacie należą między innymi: rybitwa białowąs, bielik, zielonka, żuraw i najrzadsza podgorzałka. Rezerwat przyrody Jeziora Drużno to również obszar Natura 2000 / specjalny obszar ochrony siedlisk i obszar specjalnej ochrony ptaków/, a od 2002 obszar wpisany na listę rasmarską czyli objęty międzynarodową formą ochrony. Mino trudności udało nam się wykonać kilka zdjęć jeziora, na ptaki całe szczęście można polować tylko z aparatem, ale wymaga to pobytu nad jeziorem już o świcie może w nadchodzące wakacje ktoś z naszej grupy zapluje z obiektywem i pochwali się pozostałym wynikami polowania.

galeria zdjęć

news 3

Wykład

13.12.2018

W dniu 13 grudnia 2018 roku uczniowie odbyli wycieczkę do Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej (PWSZ) w Elblągu. Wycieczka była zorganizowana w ramach projektu unijnego, w którym uczestniczy nasza szkoła. Mieliśmy okazję wziąć udział w wykładzie prowadzonym przez Panią dr Agatą Rychter na temat ,, Ochrona wód i przyrody na przykładzie woj. Warmińsko-mazurskiego”. Całość była przedstawiona w bardzo ciekawy sposób i z pewnością dostarczyła nam bardzo dużo nowych, ważnych informacji. Wykład w dużym stopniu kładł nacisk na wrażliwość ekologiczną człowieka i przypominał, że nie jesteśmy sami na tej planecie. To w jaki sposób postrzegamy otaczające nas środowisko i funkcjonujemy w nim, będzie rzutowało na naszą przyszłość. Następnie mogliśmy zwiedzać laboratoria chemiczne i biotechnologiczne, pracownie mechaniki oraz pracownię budowlaną w których studenci PWSZ poznają techniki swojej pracy. Laboratoria były profesjonalnie wyposażone co zrobiło na nas ogromne wrażenie. Wycieczka dydaktyczna sprawiła nam wielką przyjemność. Dostarczyła wiele ważnych wiadomości i doświadczeń. Bardzo dziękujemy pracownikom PWSZ za poświęcony nam wszystkim czas.

galeria zdjęć

news 2

Wyjazd integracyjny młodzieży z „Ogólniaka”.

11.12.2018

W listopadzie uczniowie klasy Ia i Ib LO w ramach projektu „Wiedza i umiejętności źródłem sukcesu” uczestniczyli w dwudniowych zajęciach warsztatowych - KREATYWNY ROZWÓJ UMIEJĘTNOŚCI MIĘKKICH . Celem zajęć było przełamanie barier komunikacyjnych, rozwój postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy. Młodzież wzięła udział w zajęciach, w których zapoznała się z zasadami skutecznej komunikacji, zaś na ćwiczeniach uczyła się technik komunikacyjnych, asertywności, zachowań w różnych sytuacjach. Jednocześnie licealiści poprzez gry i zabawy mogli poznać cechy swojej osobowości i wzmocnić poczucie własnej wartości. Nie zabrakło też czasu na przyjemności. Po zajęciach uczniowie mogli skorzystać z hotelowej sauny, basenu, kręgielni i „Kulkolandii”, która cieszyła się chyba największym zainteresowaniem. Wyjazd nie tylko zintegrował młodzież, ale również uświadomił, że wiedza i umiejętności są źródłem sukcesu. Projekt „Wiedza i umiejętności źródłem sukcesu” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Nr projektu RPWM.02.02.01-28-0018/17, Oś Priorytetowa 2: Kadry dla gospodarki, Działanie 2.2: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, Poddziałanie 2.2.1: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty konkursowe.

galeria zdjęć

news 1

Rozeznanie cenowe nr RC/1/2.2.1/2018 na usługę transportową

08.11.2018

Zapraszamy do składania ofert na usługę transportową. Szczegóły w załączniku. Oferty przyjmujemy do dnia 14.11.2018 r. do godz. 15.00.

Stefan Wasiuk

1
STAROSTWO POWIATOWE W ELBLĄGU
www.powiat.elbląg.pl
PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI
www.efs.gov.pl
ZESPÓŁ SZKÓŁ W PASŁĘKU www.zspaslek.edu.pl