Współfinansowanie przez UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa W-M na lata 2014-2020

BLOK II. SZUKAM PRACY

1) Spotkania z przedstawicielami rynku pracy
- pozyskanie informacji o zawodach poszukiwanych na lokalnym rynku, umiejętnościach wymaganych u pracodawców,
zakładaniu działalności gosp. - 10 spotkań x 2 h/gr =20 h: Urząd Pracy filia Pasłęk, Meble Wójcik, Pole Golfowe
Sand Valley, Hodowla Ślimaka, Hollas (X18–II19 ucz. kl.II i III: 5 spotkań x2h=10h; X19–II20 ucz. kl.I i II: 5 spotkań x 2h=10h).
2) Wyjazdy edukacyjno-zawodowe
- pozyskanie informacji o kierunkach kształcenia i rekrutacji na uczelniach, wymaganiach pracodawców i możliwościach zatrudnienia:
A. Targi Pracy: Elbląg (X18, X19) i Gdańsk (III19, III20);
B. Poznawanie zakładów pracy: Mebli Wójcik Elbląg(XI 18, XI 19), Michelin Polska Olsztyn (II19, II20), Zakładu Porcelany Stołowej Lubiana (V19, V20);
C. Drzwi Otwarte uczelni: Elbląg-Festiwal Nauki (V19, V20), Gdańsk-Targi AKADEMIA (III19, III20), Olsztyn UW-M (IV19, IV20).
ŁĄCZNIE-16 wyjazdów eduk-zaw po 32 u i 2 opiekunów (na 1 opiekuna max 16 ucz.).

STAROSTWO POWIATOWE W ELBLĄGU
www.powiat.elbląg.pl
PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI
www.efs.gov.pl
ZESPÓŁ SZKÓŁ W PASŁĘKU www.zspaslek.edu.pl