Współfinansowanie przez UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa W-M na lata 2014-2020
ZS- aktualności sportowe. swasiuk,sborysewicz.

news 3

Wykład

13.12.2018

W dniu 13 grudnia 2018 roku uczniowie odbyli wycieczkę do Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej (PWSZ) w Elblągu. Wycieczka była zorganizowana w ramach projektu unijnego, w którym uczestniczy nasza szkoła. Mieliśmy okazję wziąć udział w wykładzie prowadzonym przez Panią dr Agatą Rychter na temat ,, Ochrona wód i przyrody na przykładzie woj. Warmińsko-mazurskiego”. Całość była przedstawiona w bardzo ciekawy sposób i z pewnością dostarczyła nam bardzo dużo nowych, ważnych informacji. Wykład w dużym stopniu kładł nacisk na wrażliwość ekologiczną człowieka i przypominał, że nie jesteśmy sami na tej planecie. To w jaki sposób postrzegamy otaczające nas środowisko i funkcjonujemy w nim, będzie rzutowało na naszą przyszłość. Następnie mogliśmy zwiedzać laboratoria chemiczne i biotechnologiczne, pracownie mechaniki oraz pracownię budowlaną w których studenci PWSZ poznają techniki swojej pracy. Laboratoria były profesjonalnie wyposażone co zrobiło na nas ogromne wrażenie. Wycieczka dydaktyczna sprawiła nam wielką przyjemność. Dostarczyła wiele ważnych wiadomości i doświadczeń. Bardzo dziękujemy pracownikom PWSZ za poświęcony nam wszystkim czas.

galeria zdjęć

news 2

Wyjazd integracyjny młodzieży z „Ogólniaka”.

11.12.2018

W listopadzie uczniowie klasy Ia i Ib LO w ramach projektu „Wiedza i umiejętności źródłem sukcesu” uczestniczyli w dwudniowych zajęciach warsztatowych - KREATYWNY ROZWÓJ UMIEJĘTNOŚCI MIĘKKICH . Celem zajęć było przełamanie barier komunikacyjnych, rozwój postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy. Młodzież wzięła udział w zajęciach, w których zapoznała się z zasadami skutecznej komunikacji, zaś na ćwiczeniach uczyła się technik komunikacyjnych, asertywności, zachowań w różnych sytuacjach. Jednocześnie licealiści poprzez gry i zabawy mogli poznać cechy swojej osobowości i wzmocnić poczucie własnej wartości. Nie zabrakło też czasu na przyjemności. Po zajęciach uczniowie mogli skorzystać z hotelowej sauny, basenu, kręgielni i „Kulkolandii”, która cieszyła się chyba największym zainteresowaniem. Wyjazd nie tylko zintegrował młodzież, ale również uświadomił, że wiedza i umiejętności są źródłem sukcesu. Projekt „Wiedza i umiejętności źródłem sukcesu” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Nr projektu RPWM.02.02.01-28-0018/17, Oś Priorytetowa 2: Kadry dla gospodarki, Działanie 2.2: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, Poddziałanie 2.2.1: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty konkursowe.

galeria zdjęć

news 1

Rozeznanie cenowe nr RC/1/2.2.1/2018 na usługę transportową

08.11.2018

Zapraszamy do składania ofert na usługę transportową. Szczegóły w załączniku. Oferty przyjmujemy do dnia 14.11.2018 r. do godz. 15.00.

Stefan Wasiuk

1
STAROSTWO POWIATOWE W ELBLĄGU
www.powiat.elbląg.pl
PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI
www.efs.gov.pl
ZESPÓŁ SZKÓŁ W PASŁĘKU www.zspaslek.edu.pl