Współfinansowanie przez UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa W-M na lata 2014-2020

MOJE ATUTY

1) indywidualne spotkania z doradcą zawodowym – przygotowanie do świadomego wyboru zawodu:
Każdy uczeń otrzyma raport: Indywidualny Plan Działania (IPD).
-diagnoza – 120 os. x 2h/os.=240h (X 2018-XII 2018 kl. III: 64 os. x 2h =128h; X 2019-XII 2019 kl. III: 56 os.x2h=112h)
-opracowanie IPD – 120 os. x 1h=120h (64 os. I-II 2019; 56 os. I-II 2020).
2) kreatywny rozwój umiejętności miękkich – dwudniowe warsztaty wyjazdowe: przełamanie barier komunikacyjnych, rozwój postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, tj.:
• komunikacja interpersonalna (zasady komunik., komunikat „Ja’ i komunikat „Ty”, ćwiczenia),
• asertywność, przygotowanie do zachowań w różnych sytuacjach,
• poczucie własnej wartości (poznanie wad i zalet),
• osobowość. Zajęcia poprowadzą pedagog i psycholog: 2 dni*8h= 16h /96 ucz.(X-XI 2018 -48 os. kl. I, X-XI 2019- 48 os. kl. I).
3) zadbaj o swój wizerunek – zajęcia z przedsiębiorczości:
cel: Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej (stworzenie CV i listów motywacyjnych, mój wizerunek w sieci,
przebieg rozmowy kwalifikacyjnej)-12h/gr*19 grup x 8 ucz.= 152 ucz. I-II 2019v kl. III: 8 grup x12h=96h I-II 2020 kl.II,III: 11grup x12h=132h
- efekt: powstanie w bibliotece Szkolne Centrum Informacji Zawodowej z katalogami CV i listów motywacyjnych.

STAROSTWO POWIATOWE W ELBLĄGU
www.powiat.elbląg.pl
PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI
www.efs.gov.pl
ZESPÓŁ SZKÓŁ W PASŁĘKU www.zspaslek.edu.pl