Współfinansowanie przez UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa W-M na lata 2014-2020

BLOK I. PASŁĘK – NASZA MAŁA OJCZYZNA- zajęcia historyczno-polonistyczne:

zapoznanie ucziów z historią polityczną, społeczną i kulturową miasta Pasłęk w formie małych projektów badawczych z wykorzystaniem j. obcych i TIK w ciekawej formule:
a) Gra miejska (zajęcia historyczne):
– gr 8 os. z kl. I / 2h zajęć tyg. X2018 - VI2019 (60h),
– kadry: 6 os (2 n-li historii, 3 n-li j. obcych, 1 n-l informatyki),
– efekt: regulamin gry, plansza wykonana w graficznym programie komp, stroje z epoki, rekwizyty, karty zadań,
tłumaczenia regulaminu, planszy i kart zadań na j. niem., ang. i ros., przeprowadzenie gry miejskiej w warunkach
terenowych. Odbiorcami będą ucz pasłęckich szkół, zdjęcia i nagranie video, relacja na stronie Facebooka i szkoły,
informacja prasowa do mediów lokalnych.
b) Mniejszości narodowe w Pasłęku (zajęcia społeczne):
– grupa 8 os. z kl. II / 2h zajęć tyg. X 2019 – VI 2020 (60 h);
– kadry: 6 os (1 n-l historii, 1 n-l j. polskiego, 3 n-li j. obcych, 1 n-l informatyki);
– efekt: plansze wykonane w graficznym programie komp, tłumaczenia plansz na jęz. ang., niem. i ros., wystawa
w bibliotece miejskiej z wykładem prezentowanym przez uczniów, których odbiorcami będą uczniowie pasłęckich szkół,
rodzice i słuchacze PUTW.
c) Atrakcje turystyczne Pasłęka (zajęcia hist-kulturowe):
– 2 grupy 8os. z kl. I / 2h zajęć tyg. X2018 – VI 2019 (2 x 60 h = 120h);
– kadry: 8 os (2 n-li historii, 2 n-li j. polskiego, 3 n-li j. obcych, 1 n-l informatyki);
– efekt: plansze, foldery wykonane w graficznym programie komputerowym, tłumaczenia plansz, folderów na jęz. ang.
, niem. i ros., wystawa w bibliotece miejs (odbiorcami będą ucz. pasłęckich szkół i słuchacze UTW), konkurs wiedzy
z nagrodami.
d) Życie społeczne i kulturalne Pasłęka-legendy, tradycje, zwyczaje, niezapomniane historie, lokalni twórcy kultury
(zajęcia społ-kulturowe):
– grupa 8 os. z kl. II / 2h zajęć tyg. X 2019 – VI 2020 (60 h);
– kadry: 3 os (2 n-li j. pols,1 n-l infori);
– efekt: seria 5 gazetek szkol, wykonanych w graficznym programie komp oraz 3 spotkań autorskich z twórcami kultury
(odbiorcami będą ucz, rodzice i pracownicy szk).

STAROSTWO POWIATOWE W ELBLĄGU
www.powiat.elbląg.pl
PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI
www.efs.gov.pl
ZESPÓŁ SZKÓŁ W PASŁĘKU www.zspaslek.edu.pl