Współfinansowanie przez UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa W-M na lata 2014-2020

BLOK I. ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE

- 800h (2018/19- 8 grup po 8 os, kl. II i III, 2019/20 -8 grup po 8 os):
- matematyka, biologia, chemia, j. angielski, j. niem, rosyjski - X18–V2019 - 8 grx2hx25tyg=400h; X19–V20 -
8grx2hx25tyg=400h

BLOK II. ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE

–350godz (2018/19- 4grupy po 8 os, kl. II i III, 2019/20 -3 grupy po 8 os):
- j. polski, geografia, wos, matematyka - X18–V2019- 4grx2hx25tyg =200h; X19–V2020 - 3grx2hx25tyg =150h

BLOK III. „EXPERYMENT W SZKOLE”

- warsztaty efektownych doświadczeń i widowiskowe pokazy eksperymentów jako podsumowanie 2 edycje: VI2019
i VI2020, po 96 uczniów.

BLOK IV. „NAUKOWIEC W SZKOLE”

- warsztaty efektownych doświadczeń i widowiskowe pokazy eksperymentów 4 warsztaty: III i V 2019 i III i V 2020,
po 96 uczniów. W trakcie zajęć będą wykorzystywane pomoce naukowe zakupione w Działaniu 2. Ponadto planuje się
zakup: publikacji dla każdego ucznia.
STAROSTWO POWIATOWE W ELBLĄGU
www.powiat.elbląg.pl
PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI
www.efs.gov.pl
ZESPÓŁ SZKÓŁ W PASŁĘKU www.zspaslek.edu.pl