Współfinansowanie przez UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa W-M na lata 2014-2020

BLOK II. PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE JĘZYKÓW OBCYCH W TURYSTYCE I NA RYNKU PRACY POW. ELBLĄSKIEGO


- wzrost kompetencji językowych (język obcy w biznesie, turystyce, logistyce, hotelarstwie), wzmocnienie motywacji uczniów
do nauki języków obcych, edukacja regionalna, umiejętność użycia TIK:

a) Język obcy w turystyce powiatu elbląskiego:
– 4 gr x 8 os kl.I/2h/tyg/X.18–VI.19/240h;
– kadry: 4 n-li języków obcych (ang, niem, ros, wł);
– efekt: badanie ankietowe: czy powiat elbląski to region atrakcyjny dla turystów; zbieranie, selekcjonowanie
i opracowanie w języku obcym informacji na temat atrakcji turyst. powiatu z uwzględnieniem wiosek tematycznych
w formie broszury inf. z użyciem TIK; quiz językowy z nagrodami w 4 językach.
b) Język obcy na rynku pracy powiatu elbląskiego:
– 4gr x 8os z kl.I/2h/tyg/X19–VI20/240h;
– kadry: 4 n-li j. obcych (ang, niem, ros, wł):
– efekt: trzy wyjazdy edukacyjne: 1) na uczelnię wyższą -zajęcia „Mocne i słabe strony kształcenia na kier.
turystycznych, 2) do biura podróży w celu zapoznania się z ofertą oraz specyfiką pracy; 3) na uczelnię wyższą na
zajęcia z translatoryki; zajęcia w szkole w zakresie leksyki biznesowej, logistycznej, hotelarskiej i turys.; konkurs
umiejętności przedstawienia oferty turystycznej w formie prezentacji w j. obcym, której odbiorcami będą uczniowie
szkoły i rodzice.

STAROSTWO POWIATOWE W ELBLĄGU
www.powiat.elbląg.pl
PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI
www.efs.gov.pl
ZESPÓŁ SZKÓŁ W PASŁĘKU www.zspaslek.edu.pl