Współfinansowanie przez UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa W-M na lata 2014-2020
ZS- aktualności sportowe. swasiuk,sborysewicz.

Cel ogólny projektu

Podniesienie kompetencji matematyczno-przyrodniczych, językowych, ICT, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy wśród 216 uczniów I LO oraz zwiększenie kompetencji 25 nauczycieli w zakresie wspiernia u uczniów kompetencji kluczowych i 22 rodziców w zakresie pobudzania motywacji dziecka do nauki,wspierania go w planowaniu kariery edukacyjno zawodowej oraz wsparcie I LO w zakresie zakupu wyposażenia dydaktycznego

STAROSTWO POWIATOWE W ELBLĄGU
www.powiat.elbląg.pl
PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI
www.efs.gov.pl
ZESPÓŁ SZKÓŁ W PASŁĘKU www.zspaslek.edu.pl